Yılmazkaya, “Öğretmen Maaşı Yoksulluk Sınırının Çok Altında”

Yılmazkaya, “Öğretmen Maaşı Yoksulluk Sınırının Çok Altında”

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, eğitim emekçilerinin sorunlarına değinerek, AKP’nin yanlış eğitim politikalarını eleştirdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle
yayınladığı mesajda, eğitim emekçilerinin sorunlarına değinerek, AKP’nin yanlış eğitim
politikalarını eleştirdi.
AKP iktidarı döneminde öğretmenlerin sosyal, kültürel ve özlük hakları konusunda gerilediğini
vurgulayan Yılmazkaya, "20 yıllık AKP iktidarının eğitimi siyasallaştırması öğretmenlerin
psikolojisini bozdu, idealist duygularla mesleğe başlayan genç öğretmenlerimizi baskılar
ve mobingler yüzünden intiharlara sürükleniyor." ifadelerini kullandı
Öğretmenlerin artan sorunları ve yetersiz özlük hakları, yoksulluk sırının çok altında seyreden
maaşları, atama sorunları başta olmak üzere siyasal kadrolaşmanın eğitimin kalitesini
bozduğunu vurgulayan Yılmazkaya, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;
“AKP’nin Kadrolaşma Adına Mobing ve Baskısı Genç Öğretmenleri İntihara
Sürüklüyor” diyen Yılmazkaya, “AKP iktidarı, 20 yıllık süreçte öğretmenlerimizin yaşadığı
sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek yönünde yeterli ve gerekli adımları atmamış,
kadrolaşma, eğitimin niteliğini değiştirme, bilimsellikten ve ulusal değerlerden yoksun
müfredat programları, sözleşmeli öğretmenlik, yoksulluk sınırının çok altında aldığı maaşlarla,
yargı kararlarını tanımama gibi uygulamalarla öğretmenlerimizin içine düştüğü sorunları çığ
gibi büyütmüştür. Eğitim sistemimizdeki sorunları çözmek yerine bu sorumluluğu
öğretmenlerimizin üzerine yıkan anlayışı uygulayan AKP iktidarı döneminde öğretmenlerin
alım gücü çok fazla düşmüştür.
Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin, mesleklerinin saygınlığına
yaraşır, çağdaş yaşam olanaklarına kavuşturulması, önceliklerimizden biri olmalıdır.
Öğretmenler toplumun aydınlık yüzüdür. Evrensel değerlerin, barışın, kardeşliğin, insan
hakları, emeğin hakları ve demokrasiye saygının yerleşmesi için uğraşan eğitim emekçileridir.
Türkiye’deki öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları geçtiğimiz
yıllar içinde sürekli gerilemiştir. Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, siyasi
kadrolaşma ile okul dönüşümleri, özür grubu atamalarında yaşanan sorunlar, eğitim
yöneticilerinin sendikal-siyasal referanslara göre belirlenmesi yaşanan sorunları daha da
arttırmıştır. Kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması için,
öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarının uluslararası standartlara uygun ve bilimsel bir
anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük
sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığımız, saygın
kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız değerli öğretmenlerimiz olan eğitim ve bilim
emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum…’

23.11.2022 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz