GAÜN PERSONELİNE SWOT-PEST EĞİTİMİ

GAÜN PERSONELİNE SWOT-PEST EĞİTİMİ

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında 2022 yılı eğitim planında yer alan "Swot- Pest" eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında 2022 yılı eğitim planında yer alan "Swot-
Pest" eğitimi verildi.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen, Dr. Esra Çıkmaz tarafından kurum
personeline verilen eğitimde “Swot-Pest Analizi” hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Doç. Dr. Esra
Çıkmaz, Swot-Pest analizin nasıl uygulandığı ve kurumlara ne gibi katkılar sağladığını anlatarak
örneklendirdi. Doç. Dr. Esra Çıkmaz, “Swot-Pest analizinde güçlü yönler sürdürülmelidir, zayıf yönlere
çare bulunmalıdır, fırsatlar yakalanmalı ve tehditlere karşı da savunma mekanizmaları
geliştirilmelidir” dedi.
Doç. Dr. Çıkmaz konuşmasının devamında şunları söyledi: “Swot bir kurumda ve projede çok önemli.
Özelikle yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmesiyle beraber kurumların Swot-Pest analizine başarıyla
gerçekleştirmeleri gerek. Bu teknik sürecinde önemli olan husus buradaki durumun güçlü ve zayıf
yanlarını belirlemek iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri sağlamak ve kurumu
geliştirmek. Yeni kamu anlayışı perspektifinden bakıldığında kamu yönetiminde de üniversitelerde de
bu stratejik planlama sürecini iyi yönetmek gerekir dolayısıyla Swot-Pest analizine ihtiyaç
bulunmaktadır. Üniversitelerin Swot-Pest analizinin güçlü olduğu ve büyük fırsat yarattığı alanlara
odaklanmasını sağlar. Üniversitelerde sürdürülebilir gelişme olması açısından Swot-Pest analizinin
yapılması yararlı olacağı kanaatindeyim.”

23.11.2022 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz