Ziraat Mühendisleri ile teknikerlerin sayısı artmalı

Ziraat Mühendisleri ile teknikerlerin sayısı artmalı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Esra Özzengin, yaptığı açıklamada, COVİD-19 salgın sürecinde tarımın ve üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Esra Özzengin, yaptığı açıklamada, COVİD-19 salgın sürecinde tarımın ve üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtirken, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Mühendisleri ile teknikerlerin sayısının artması gerektiğinin altını çizdi.

Özzengin, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar” ifadelerini kullandı.

Özzengin, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın amaçları arasında; tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak, yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek, bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak, üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak, danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak, tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak, istihdamın arttırılmasına yardımcı olmak, ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak, kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Esra Özzengin, Tarımsal Yayımcının ve Danışmanların görevlerini şu şekilde sıraladı: “Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak, çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek, tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak, işletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak.”

“İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında yayım/danışmanlık yapmak, tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak, görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak, yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak, tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak, tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.”

Bu kadar önemli bir misyona sahip olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Mühendisi ve teknikerin yeteri kadar istihdam edilmediğini kaydeden Özzengin, “Gaziantep’te Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sertifikasına sahip toplamda 178 teknik mühendisin bulunuyor. Yayınlanan tebliğ ve yönetmelik kapsamında Gaziantep’te STK’lar ve serbest danışmanlık olarak hizmet veren 42 teknik tarım danışmanı aktif görev yapmaktadır. COVID-19 ile mücadelenin devam ettiği süreçte tarımın ve üretimin bu kadar önemli olduğu

günlerde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetlerinin önemi arttı” tespitini yaptı-

136 teknik mühendisin sahada hizmet verebilecek durumda iken kiminin işsiz kiminin ise farklı sektörlerde çalıştığını ifade eden Özzengin, “Amacımız bu yıl yayınlanacak tebliğ kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteğinin artırılması ve sayı olarak artışlar olmasıdır. Bu hizmeti veren serbest tarım danışmanı arkadaşlarımızın az olmasının sebebi ise masraflar ve vergi kesintilerimize ki oranın yüksek olmasıdır. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sertifikasına sahip tüm teknik ekibin sahada üretime katkıda sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

23.06.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz