EMO "Herkes olumsuz etkilenecek"

EMO "Herkes olumsuz etkilenecek"

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan enerji piyasası herkesi sıkıntıya sokuyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan, "Küresel enerji krizlerinin tüm dünyada etkisini gösterdiği herkesçe bilinmektedir. Yaşanan bu
enerji krizlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkileri hem sanayici, hem
vatandaşlar tarafından ciddi şekilde görülmektedir.
Sanayiye yapılan yüksek orandaki elektrik ve doğalgaz zamlarının piyasaya yansımaları,
hayatı daha da zorlaştıracaktır.
EPDK tarafından onaylanarak 01.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tarifeleri
incelediğimizde; 1 milyon kWh altında tüketimi olan sanayi aboneleri için bir konuyu
paylaşmak isteriz.
 Önceleri “Ticarethane Grubu” olarak adlandırılan ve 28.4.2022 tarih 10961 sayılı
EPDK Kurul Kararı ile “Kamu ve Özel Hizmetler ile Diğer Abone Grubu” adı altında
tanımlanan abone tarifeleri, yakın zamana kadar en pahalı tarife grubunu
oluşturmakta idi.
 01.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren elektrik tarifeleri ile % 50 oranında
zamlanan “Sanayi Abone Grubu” tarifeleri, “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile
Diğer Abone Grubu” tarife fiyatlarının üzerine çıkmıştır. 
 Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne tabi olmayan, yıllık elektrik tüketimi 1 milyon kWh
altında olan sanayicilerimiz, sanayi abone grubu tarifesinden yararlanabilmek için,
sanayi sicil belgelerini ilgili dağıtım şirketlerine ibraz etmektedirler. Geçerlilik süresi
dolan bu abone grupları, sicil belgelerini ibraz etmemeleri durumunda yönetmelik
gereği “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer” abone grubuna dahil
edilmektedirler.
 Durum böyle iken, daha önceden sanayi abone grubuna dahil olan bir abonenin,
geçerlilik süresi dolan sanayi sicil belgelerini ibraz etmemeleri durumu söz konusu
olabilecektir. Çünkü güncel birim fiyatlar ile, tarife değişikliği durumunda, yaklaşık
%10 - %15 civarında daha düşük tutarda fatura gelmesi öngörülmektedir.
 Bu konuda bir karmaşa oluşmaması için, 1 milyon kWh altında tüketimi olan sanayi
abone gruplarının bir hak kaybına uğramaması için, ilgili kuruluşların gerekli
bilgilendirilmeleri yapmaları aboneler açısından yararlı olacaktır.
 Bununla birlikte OSB dışında bulunan, 1 milyon kWh altındaki “Sanayi Abone
Grubu” ile “Kamu ve Özel Hizmetler ile Diğer Abone Grubu”nun tek grup olarak
tanımlanmasını ve fiyatların makul bir seviyede tutulmasını önermekteyiz.

8.09.2022 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz