Arıkan, “Enerji verimliliği önemli bir enerji kaynağıdır”

Arıkan, “Enerji verimliliği önemli bir enerji kaynağıdır”

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi “Enerji Verimliliği Haftası” dolayısı ile mesaj yayınladı.

EMO Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, “Dünyadaki ülkelerin gücüne yön veren, Ülkelerin ekonomik gelişiminde ve sosyal refahın oluşturulmasında, enerji, sürdürülebilir bir yaşam için hayati önem taşımaktadır. Dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de enerjiye talep her yıl artış göstermektedir. Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları, yerli kaynakların kullanımından oldukça memnuniyet duymaktayız. Küresel iklim değişikliğinin etkisini artırmasıyla, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla birlikte, mevcut kaynakların etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi de önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığımız bu süreçte, Enerji Verimliliği önemli bir enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Peki bu potansiyelimizi nasıl hayata geçireceğiz? Ülkemizin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 02/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu eylem planının hayata geçirilmesinde, her bireye, her sanayiciye, Devletin bu alandaki kontrol mekanizmalarına önemli çabalar düşmektedir. Enerji Verimliliği Derneği; Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi raporunu yayınlamıştır. Rapora göre; 2019 yılında; Kamuoyunun Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer aralığında 157,7 olarak tespit edilmiştir. Bu değer bize kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir. İşletmelerin Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 151-167 değer aralığında 158,5 olarak tespit dilmektedir. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede olduğunu göstermektedir. Çalışmaların devam etmesi ile, bilincin üst seviyelere çıkmasını diliyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak birçok platformda dile getirdiğimiz Enerji Verimliliği ve tasarrufu konusundaki görüşlerimizi, Enerji Verimliliği Haftası’nda da yinelemek isteriz. EPDK 2019 Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’na göre; Ülkemizde sanayi sektörü ve ticarethane olmak üzere, üretim ve hizmet sektöründeki elektrik tüketimi toplamda % 69,52 paya sahiptir. Meskenlerin elektrik tüketim payı %24,56, tarımsal sulama ve aydınlatma oranı da %5,92’dir. Özellikle yoğun enerji tüketen işletmeler, kuruluşlar Enerji Etüt’ünü yapmalıdır / yaptırmalıdır. Bu etütler sadece bir evrak doldurmaktan ibaret olmamalıdır. Gerçek etütler yapılmalıdır. Bu konuda ayrıca Enerji Verimliliği Destekleri bulunmaktadır. “Sanayi sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması sebebi ile, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikle ele alınması gereken bir sektördür. Mühendislik çalışması yapılması şarttır. Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, verimli fanlar ve pompaların kullanılması, atık ısı taşıyan akışkandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, boşta çalışma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji tasarrufu sağlanabilir.” Çimento fabrikaları yoğun enerji tüketen sektördür. Enerjimizin de dışa bağımlı olduğunu düşünürsek bu sektörde ihracatın minimum seviyeye çekilmesi, bu sektörde kullanılan enerjinin hizmet, turizm, ziraat, hayvancılık gibi sektörlerde kullanılması ile Ülkemize daha fazla döviz getireceği açıktır. Binalar ısıtma soğutma enerjisi açısından çok önemlidir. Ev alırken bina sahiplerinden enerji sınıfını sorulmasını öneriyoruz, önemsiyoruz. Klima kullanım oranlarının arttığı yaz ve hatta kış günlerinde oda sıcaklıklarının uygun derecede ayarlanmadığını üzülerek ifade edelim. Özellikle kışın kullanımlarda bu sıcaklıklar 22 derecenin üzerine çıkmaktadır. Ülkemiz şartlarında ortalama 1 derece azaltarak, cihazın tükettiği yakıttan yaklaşık %5 ile 10 oranında daha az yakıt harcayacağımızı biliyoruz. Dereceyi arttırıp, camı açma veya kış günlerinde ise klima çalışırken dereceyi arttırıp yaz kıyafetleri ile dolaşma alışkanlığından vazgeçmemiz gerekiyor. Cihaz alırken ‘enerji verimli ürünleri’, en az sınıfı olan cihazları tercih ediniz. Kullandığınız sıradan, arızalanan ampüllerinizin yerine veya yeni takılacak aydınlatmalarda kompakt floresan lambalar veya led aydınlatmaları tercih edin. Oturmadığınız odalarda yanan lambaları kapatın. Bulaşık ve çamaşır makinanızı tam dolu halde çalıştırın. Buzdolabınızın arkasını duvara yaslamayın. Buzdolabınız ve buzluğunuzun kapısını uzun süre açık bırakmayın. Kazan, ısı pompası, klima gibi cihazlarınızın filtrelerini temizletin ya da değiştirin. Oda radyatörleri termostatlı cihazlar ile kullanmalıdır, her oda istenilen sıcaklıkta sabit tutularak tasarruf sağlanabilir. Perdeler ile radyatörlerin üzeri örtülmemelidir. Üzeri perde ile örtülen radyatörlerin ısıları içeri değil, camdan dışarı çıkar. İşiniz bittiğinde televizyonu, video oyununu, bilgisayarı, müzik setini vb. kapatın. Çalışmayan cihazların ‘Stand-by’ konumunda iken elektromanyetik kirliliğe yol açtığını unutmamalıyız. Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, ‘Stand-by’ konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak o cihazın kendi enerjisinin en az %3-5’i kadardır. Bireysel olarak elektrik israfından vazgeçmeliyiz. Ayrıca devlet politikasında Enerji Verimliliği ve Tasarrufa ilişkin  bilinçlendirme kampanyaları büyük bir hızla, ivmeyle devam etmelidir. Kamu binalarında enerji verimliliği çalışmaları kararlılıkla hız kazanmalıdır. İlköğretim, Lise, Üniversitede Enerji Verimliliği dersi zorunlu dersler içerisinde olmalıdır. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi için  broşür, katalog, yerel, ulusal basında Enerji Verimliliğine yer verilmelidir. Eğitimin ilk yıllarından itibaren, Enerji Verimliliği anlayışını yerleştirecek, özendirecek çalışmalar içerisinde kamu spotu ile birlikte çizgi film çalışmaları da yapılmalıdır. Verimli enerji, verimli bina, verimli ulaşım, verimli sanayi ve üretim gelişmişlik demektir. Ülkemizin bu gelişmişlik düzeyine en kısa zamanda ulaşması için hepimiz çaba göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki; Enerjide dışa bağımlılık ülkelerin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Enerji Verimliliğinin ve Enerji Tasarrufunun önemini her fırsatta belirtiriz” dedi.

12.01.2021 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz