SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE GELECEKTE TIP SEMİNERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE GELECEKTE TIP SEMİNERİ

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği iş birliği ile düzenlenen “20’inci Ulusal ve 3’üncü Uluslararası Biyoistatistik Kongresi”nde “Gelecekte Tıp Eğitimi” konulu bir konferansı yapıldı.

Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, tıbbın bilgi, analitik beceriler ve eleştirel düşünmeden, bilim ve tıbbi uygulamalar / yetkinlikler, ustalık ve insani bilimlerin toplamından oluşan bir sanat olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği iş birliği ile düzenlenen “20’inci Ulusal ve 3’üncü Uluslararası Biyoistatistik Kongresi”nde “Gelecekte Tıp Eğitimi” konulu bir konferans veren Prof. Dr. Sayek, “Gelecek üstesinden gelinemeyecek bir hızla üzerimize geliyor. Teknoloji logaritmik, tıp ise lineer hızda gelişiyor” dedi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, tıbbın, öngörücü, bireysel, katılımcı, önleyici olmak üzere dörde ayrıldığını kaydeden Prof. Dr. Sayek, hekimlerin de bireysel, tedavi edici, toplumsal ve önleyici roller almak durumunda olduğuna vurgu yaptı. Tıp eğitiminde değişimi zorlayan faktörleri “Yeni Bilgi, Bilimsel Gelişme, Kanıta Dayalı Tıp, Hastalıklardaki Değişimler, Bireyselleştirilmiş Tedavi, Sağlık Sistemlerindeki Değişimler Profesyonellik- Etik, İletişim, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme, Toplum ve Halk Sağlığının Öne Çıkması, Eleştirel Düşünme, Öğrenme Yolaklarında Çeşitlilik ve Teknoloji Kullanımı” olarak sıralayan Prof. Dr. Sayek, şöyle devam etti: “Günümüzde sağlık yöneticilerinin beklentileri var. Daha yenileşimci, teknoloji ve veri analiz becerileri olan, karar verme süreçlerinde hekim-hasta ortaklığına yer veren, değer temelli hizmet sunan, sağlık bilişim teknolojisini iyi kullanabilen, iyi iletişim becerilerine sahip liderler ve klinisyenler yöneticiler için önceliklidir. Günümüzde hekimlerin yeni yetkinliklerini ise işletme zekâsı, veri analiz becerileri, genişletilmiş kişilerarası ilişkiler becerisi, gelişmiş iletişim becerileri ve liderlik becerileri oluşturuyor.”

 

TIP FAKÜLTELERİNDEN SOSYAL GÜVENİRLİK BEKLENTİSİ

21’inci yüzyılda tıp fakültelerinden sosyal güvenirlik için beklentilere değinen Prof. Dr. Sayek, “Beklentileri sağlık hizmet sunumunun nitelik, eşitlik, uygunluk ve etkinliğinin geliştirilmesi, toplumsal önceliklerle uyumsuzluğun azaltılması, sağlık çalışanlarının rollerinin yeniden tanımlanması, toplumun sağlık durumuna etkisi ile ilgili kanıt sağlaması olarak sıralayabiliriz” şeklinde konuştu.

29.10.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz