GAÜN Medya çalıştayı düzenliyor

GAÜN Medya çalıştayı düzenliyor

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından 2018 yıl başından itibaren uygulamaya konulan “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşları ile Medya çalıştayı düzenleyecek.

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından 2018 yıl başından itibaren uygulamaya konulan “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” isimli projede elde edilen araştırma sonuçlarını kamusal alana taşımak ve paydaşlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla GAP YEREL MEDYA ÇALIŞTAYI düzenleyecek.

Etkinlikle daha genel düzeyde medya metinlerinin niteliğinin yükseltilmesine katkı sunulması hedefleniyor. İki gün sürecek etkinlikte ilk gün yerel medyanın güncel sorunlarına dair bilgi birikimine sahip olan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın ve medya ile ilgili idari temsilcilerin katıldığı paneller düzenlenecektir. Etkinliğin ikinci gününde ise davet edilen yerel medya mensupları ile akademisyen ve idari temsilcilerin katıldığı gruplarda tartışmalar gerçekleştirilecek, çözüm önerileri ayrıntılı olarak ele alınacak ve bunlar daha sonraki aşamalarda yol gösterici olmak üzere raporlaştırılacak.

30.10.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz