Arıkan Enerji verimliliğini anlattı

Arıkan Enerji verimliliğini anlattı

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Enerji Verimliliği Haftasında açıklama yaptı.

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Enerji Verimliliği Haftasında açıklama yaptı.

Arıkan yaptığı açıklamada, "Enerji artık dünyadaki ülkelerin gücüne yön veren en önemli unsurlardan birisidir. Bu önemli unsurda dışa bağımlılık ülkelerin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de enerjiye talep her yıl artış göstermektedir. Ülkemizde maalesef ısınma, ulaşım, elektrik olmak üzere enerjide dışa bağımlılığımız %70’lerin üzerindedir. Fakat Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları, yerli kaynakların kullanımı ile elektrik enerjisinde dışa bağımlılığımızın azaldığını görüyoruz. Bu durumdan da oldukça memnuniyet duymaktayız. Bununla birlikte mevcut kaynakların etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi de son derece önem taşımaktadır. Sanayimizde en az % 15, binalarımızda en az %35 ve ulaşımımızda en az % 15 tasarruf potansiyeli olduğu, hatta yük ve insan taşımacılığında toplu ulaşım araçları kullanıldığında

oranın ciddi şekilde artış göstereceği, sonuç olarak enerjiyi verimli kullanarak Ülkemizde   kısa vadede, ortalama %20  enerjide tasarruf edebileceğimiz tüm kaynaklarca paylaşılmaktadır.

 

PEKİ BU POTANSİYELİMİZİ NASIL HAYATA GEÇİRECEĞİZ?

Burada her bireye, her sanayiciye, Devletin kontrol mekanizmalarına önemli çabalar düşmektedir. Özellikle yoğun enerji tüketen işletmeler, kuruluşlar Enerji Etüt’ünü yapmalıdır, yaptırmalıdır. Bu etütler sadece bir evrak doldurmaktan ibaret olmamalıdır. Gerçek etütler yapılmalıdır. EPDK 2017 Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’na göre; Ülkemizde sanayi ve ticarethane olmak üzere, üretim ve hizmet sektöründeki elektrik tüketimi toplamda % 71,46 paya sahiptir. Bu %71 payın %42’si sanayi sektörüne aittir. Sanayi sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması sebebi ile, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikle ele alınması gereken bir sektördür. Mühendislik çalışması yapılması şarttır. Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, verimli fanlar ve pompaların kullanılması, atık ısı taşıyan akışkandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, boşta çalışma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji tasarrufu sağlanabilir. Çimento fabrikaları yoğun enerji tüketen sektördür. Enerjimizin de dışa bağımlı olduğunu düşünürsek bu sektörde ihracatın minimum seviyeye çekilmesi, bu sektörde kullanılan enerjinin hizmet, turizm, ziraat, hayvancılık gibi sektörlerde kullanılması ile Ülkemize daha fazla döviz getireceği açıktır. Bina yalıtımları ve ev içi elektrik tüketimlerine bakıldığında; yeni yapılan binalarda dahil olmak üzere %80’ e yakın binaların gerekli derecede yalıtımlı olmadığını üzülerek ifade edelim. Çünkü binalar ısıtma soğutma enerjisi açısından çok önemlidir. Bundan dolayı da ev alırken bina sahiplerin den enerji sınıfını sorulmasını öneriyoruz, önemsiyoruz. Klima kullanım oranlarının arttığı yaz ve hatta kış günlerinde oda sıcaklıklarının uygun derecede ayarlanmadığını üzülerek ifade edelim. Özellikle kışın kullanımlarda bu sıcaklıklar22 derecenin üzerine çıkmaktadır. Ülkemiz şartlarında ortalama 1 derece için yaklaşık %5 ile 10 oranında daha az yakıt harcayacağımızı biliyoruz. Dereceyi arttırıp, camı açma veya kış günlerinde ise klima çalışırken dereceyi arttırıp yaz kıyafetleri ile dolaşma alışkanlığından vazgeçmemiz gerekiyor. Cihaz alırken 'enerji verimli ürünler' i tercih edin. Bu cihazlar çok daha az enerji ile çok daha fazla iş yapar. Enerji verimliliği en az A sınıfı olan cihazları tercih edin. Kullandığınız sıradan, arızalanan ampüllerinizin yerine veya yeni takılacak aydınlatmalarda kompakt floresan lambalar veya led aydınlatmaları tercih edin. Oturmadığınız odalarda yanan lambaları kapatın. Bulaşık ve çamaşır makinanızı tam dolu halde çalıştırın. Buzdolabınızın arkasını duvara yaslamayın. Buzdolabınız ve buzluğunuzun kapısını uzun süre açık bırakmayın. Kazan, ısı pompası, klima gibi cihazlarınızın filtrelerini temizletin ya da değiştirin. Oda radyatörleri termostatlı cihazlar ile kullanmalıdır, her oda istenilen sıcaklıkta sabit tutularak tasarruf sağlanabilir. Perdeler ile radyatörlerin üzeri örtülmemelidir. Üzeri perde ile örtülen radyatörlerin ısıları içeri değil, camdan dışarı çıkar. İşiniz bittiğinde televizyonu, video oyununu, bilgisayarı, müzik setini vb. kapatın. Çalışmayan cihazların 'Stand-by' konumunda iken elektromanyetik kirliliğe yol açtığını unutmamalıyız. Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, 'Stand-by' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak o cihazın kendi enerjisinin en az %5’i kadardır. Bireysel olarak elektrik israfından vazgeçmeliyiz. Ayrıca devlet politikasında Enerji Verimliliği ve Tasarrufa ilişkin  bilinçlendirme kampanyaları büyük bir hızla, ivmeyle devam etmelidir. İlköğretim, Lise, Üniversitede Enerji Verimliliği dersi zorunlu dersler içerisinde olmalıdır. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi için  broşür, katalog, yerel, ulusal basında Enerji Verimliliğine yer verilmelidir. Eğitimin ilk yıllarından itibaren, Enerji Verimliliği anlayışını yerleştirecek, özendirecek çalışmalar içerisinde kamu spotu ile birlikte çizgi film çalışmaları da yapılmalıdır. Verimli enerji, verimli bina, verimli ulaşım, verimli sanayi ve üretim gelişmişlik demektir. Ülkemizin bu gelişmişlik düzeyine en kısa zamanda ulaşması için hepimiz çaba göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki; verimli kullanmadığımız kendi enerjimizin parası kendi cebimizden çıkmaktadır.

10.01.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz